Aktualności

Gabinet rehabilitacji leczniczej już przyjmuje pacjentów

Uruchomiono specjalny numer telefonu: 574 777 927, pod którym w godzinach od 9:00 do 18:00 można umawiać się na zabiegi.

Oprócz podstawowego zakresu usług takich jak elektroterapia  (prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy: Tens, Trauberta, Kotza, galwanizacja, elektrostymulacja), jonoforezy, ultradźwięków, lasera i masażu proponujemy terapię manualną i ćwiczenia indywidualne.

Proponujemy też specjalnie przygotowane pakiety specjalistyczne:

1) Pakiet rehabilitacji geriatrycznej - kierowany do osób w starszym wieku z ograniczeniami sprawności lub obciążonych czynnikami ryzyka wystąpienia chorób, urazów lub innych niekorzystnych zdarzeń:

- ocena stanu klinicznego pacjenta

- ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego

- doskonalenie czynności samoobsługowych, ćwiczenia poprawiające równowagę

i zapobiegające upadkom

- zabiegi fizykoterapeutyczne: elektrostymulacja TENS, ultradźwięki, naświetlania lampą SOLUX, laseroterapia.

2) Pakiet rehabilitacji neurologicznej - kierowany do osób po udarach i urazach czaszkowo-mózgowych, przy niedowładzie kończyn, stwardnieniu rozsianym, czy chorobie Parkinsona:

- ocena stanu klinicznego pacjenta

- ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem elementów koncepcji PNF oraz metody NDT Bobath

- funkcjonalna terapia ręki i ćwiczenia manipulacyjne

- zabiegi fizykoterapeutyczne: elektrostymulacja TENS, naświetlania lampą SOLUX, laseroterapia

- masaż leczniczy częściowy.

3) Pakiet rehabilitacji kardiologicznej - kierowany dla pacjentów z chorobą niedokrwienną

serca, po przebytym zawale, po operacjach kardiochirurgicznych oraz pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca:

- ocena stanu klinicznego pacjenta

- ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego

- ćwiczenia krążeniowo-oddechowe

- zabiegi fizykoterapeutyczne: naświetlania lampą SOLUX, laseroterapia.

4) Pakiet rehabilitacji ortopedycznej - kierowany dla pacjentów w trakcie lub po zakończeniu leczenia ortopedycznego następstw urazów narządu ruchu, następstw choroby

zwyrodnieniowej narządu ruchu oraz po operacjach naprawczych narządu ruchu:

- ocena stanu klinicznego pacjenta

- ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego

- zabiegi fizykoterapeutyczne: ultradźwięki, naświetlania lampą SOLUX, laseroterapia

- masaż leczniczy częściowy.