Aktualności

Świadczenia w zakresie Opieki Koordynowanej

Opieką koordynowaną obejmowani są pacjenci powyżej 18 r.ż. oraz dzieci, którzy leczą się na najczęściej diagnozowane, przewlekłe jednostki chorobowe.

Rozpoznanie, diagnostyka i leczenie opiera się na poradzie wstępnej i kompleksowej u lekarzy POZ, którzy podejmują decyzję o włączeniu pacjenta do Opieki Koordynowanej.

Aktualnie Przychodnia NZOZ MEDICO oferuje 3 ścieżki w ramach opieki koordynowanej:

- diabetologiczną, - kardiologiczną, - endokrynologiczną.

Opieka koordynowana jest prowadzona w ramach NFZ – pacjent nie ponosi kosztów świadczeń, ale o włączeniu w opiekę decyduje lekarz POZ.

Wybrane badania przeznaczone dla pacjentów w ramach poszczególnych ścieżek, o których decyduje lekarz prowadzący:

- Kardiologia: Holter EKG, Holter ciśnieniowy, ECHO serca, stężenie BNP, albuminuria (stężenie albumin w moczu), UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu),

- Diabetologia: UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu), albuminuria (stężenie albumin w moczu),

- Endokrynologia: anty-TPO, anty-TSHR, anty-TG, biopsja tarczycy.

Dodatkowo pacjent może skorzystać z: porad edukacyjnych, konsultacji dietetycznych oraz konsultacji specjalistycznych: kardiologicznych, diabetologicznych, endokrynologicznych.