Aktualności

Szczepienia ochronne

Przychodnia wznowiła szczepienia ochronne, w tym szczepienia dla dzieci i pacjentów, którzy muszą przyjąć kolejną dawkę szczepionki.

Przed szczepieniem konieczne jest skontaktowanie się z przychodnią celem przeprowadzenia teleporady. W trakcie teleporady dokonywany jest wstępny wywiad epidemiologiczny.

Szczepienie zostanie odroczone jeżeli w domu znajduje się osoba:

– z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie,

– kwarantannowana,

– poddana izolacji w warunkach domowych.

W trakcie teleporady ustala się również konkretny termin i godzinę szczepienia.

Z dzieckiem na szczepienie może przyjść tylko jedna osoba, bez objawów infekcji.

Każda osoba wchodząca na teren POZ powinna mieć założoną maseczkę ochronną, przejść procedurę pomiaru temperatury przez personel przychodni oraz zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym zapewnianym przez POZ. Następnie zostanie odprowadzona lub skierowana przez personel medyczny do właściwego gabinetu.

Szczepienie są przeprowadzane jeżeli:

- brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2),

- zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.