Aktualności

E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia

Czym jest e-recepta? E-recepta to odpowiednik papierowej recepty. Należy pamiętać, że lekarz wystawiając e-receptę może podać tylko 4-cyfrowy kod, który w aptece, wraz z Peselem pacjenta, pozwoli na realizację tej recepty. Stara recepta była kartką papieru z listą przepisanych leków. Obowiązek wystawiania e-recept wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2020 roku. Niektóre przychodnie, tak jak „MEDICO” w Tychach, przystąpiły do programu pilotażowo jeszcze w roku 2019.

E-recepta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, dzięki któremu każdy będzie mógł sprawnie i szybko wykupić przepisane przez lekarza leki.

Co ważne – jeśli lekarz przepisze kilka leków, pacjent będzie mógł bez problemu wykupić część w jednej aptece, a pozostałe w innej. Tradycyjną receptę trzeba zrealizować w jednej aptece. Jeśli nie ma konkretnego leku, trzeba wziąć odpis i wrócić następnego dnia. Jeśli lekarz przepisał leki na dłuższy czas i nie chcemy wykupić od razu wszystkich leków, można wykupić pierwsze opakowanie, a pozostałe na podstawie odpisu. Tych ograniczeń nie ma e-recepta.

Pozostałe zalety recepty elektronicznej przedstawiają się następująco:

  • czytelna dla farmaceuty – znikną problemy z błędnymi danymi, brakiem pieczątki i niewyraźnym pismem,
  • dostępna w każdej aptece – nawet, jeśli pacjent zgubi papierową wersję, nie będzie problemu z jej realizacją,
  • pacjent ma stały dostęp do wszystkich wystawionych recept,
  • czytelne informacje o dawkowaniu każdego przepisanego leku,
  • łatwy dostęp – przez telefon lub komputer.

Resort zdrowia podkreśla, że pacjenci takich recept nie zgubią, przypadkowo nie zniszczą, nie będzie też problemów z nieczytelnie wypisanymi drukami lub na przykład brakiem pieczątki lekarza.

- Głównym celem udostępnionej funkcjonalności e-recepty jest ułatwienie procesu realizacji recept, a także ograniczenie błędów, optymalizacja czasu po stronie lekarzy i farmaceutów oraz eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept – informują lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Jak zrealizować e-receptę jeśli pacjent nie posiada IKP (Internetowego Konta Pacjenta)?

Pacjent nie posiadający IKP może zrealizować pakiet e−recept lub pojedynczą e−receptę wyłącznie na podstawie wydruku informacyjnego o receptach w pakiecie, który uzyska od Wystawcy e−recepty podczas wizyty w gabinecie. W celu realizacji pakietu e−recept farmaceuta zeskanuje klucz dostępowy pakietu (kod kreskowy), wówczas cała lista leków zostanie wyświetlona w systemie aptecznym. W przypadku, gdy Pacjent będzie chciał wykupić w danej aptece tylko jeden lek z pakietu e−recept, farmaceuta zeskanuje klucz dostępowy (kod kreskowy) do konkretnej e−recepty.

Jak zrealizować e-receptę jeśli pacjent posiada IKP?

Posiadacz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) może zrealizować e−recepty na kilka sposobów. Przede wszystkim samodzielnie wybiera formę komunikacji na swoim koncie w IKP: wiadomość SMS i/lub wiadomość e−mail.

  1. W przypadku wyboru komunikacji SMS: otrzymuje na podany numer telefonu komórkowego 4-cyfrowy kod PIN, który podaje wraz z własnym numerem PESEL w aptece w celu realizacji e−recepty lub pakietu e−recept. Po podaniu tych danych farmaceuta odszuka w systemie e−receptę/pakiet e−recept i może ją zrealizować. W przypadku omyłkowego skasowania SMS-a, pacjent ma dostęp do kodu dostępowego również w IKP w Szczegółach recepty.
  2. Analogiczna sytuacja wystąpi w przypadku wyboru komunikacji poprzez wiadomość e−mail. Wówczas na wskazany adres e−mail pacjent otrzyma plik zawierający w wersji PDF wydruk informacyjny o receptach w pakiecie, dzięki któremu będzie mógł zrealizować e−receptę lub pakiet e−recept, analogicznie jak w przypadku posiadania wydruku w formie papierowej. Wystarczy, że w aptece pacjent wyświetli na ekranie telefonu lub tabletu kody dostępowe do pakietu e−recept lub do pojedynczej e−recepty, aby farmaceuta mógł zeskanować je czytnikiem kodów w celu realizacji.
  3. Jeśli pacjent wyrazi taką wolę, może wygenerować wydruk informacyjny o receptach w pakiecie ze swojego konta IKP wydruk informacyjny. Aby zrealizować e−receptę lub pakiet e−recept wystarczy, że przekaże wydruk farmaceucie, który zeskanuje kod dostępowy pakietu, jeśli chce wykupić wszystkie leki z pakietu lub kod dostępowy do pojedynczej e−recepty jeśli chce wykupić tylko jeden lek.

Przygotowano na podstawie strony: https://pacjent.gov.pl/pomoc/czym_jest_erecepta