Aktualności

W przychodni przyjmuje LOGOPEDA

Od lutego jest możliwość skorzystania z terapii logopedycznej w następującym zakresie: Opóźniony Rozwój Mowy (ORM), Terapia Ręki, Dyslalie (zaburzenia mowy), Elektrostymulacja.

Konsultacje terapeutyczne prowadzi mgr Wioleta Lasek – logopeda, która ukończyła również zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne oraz rehabilitację i edukację osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Na wizytę logopedyczną można się zapisać wysyłając SMS na numer telefonu 577 314 461, podając imię i nazwisko pacjenta, wiek, trudność logopedyczną.

Można też się zapisać poprzez kontakt z rejestracją przychodni:

- telefoniczny: 32 219 83 00, 509 223 206, - mailowy: medico.rejestracja @wp.pl

Cena pierwszej wizyty z diagnozą to 160 zł, a kolejne wizyty to 120 zł.

Logopeda - Pani mgr Wioleta Lasek - obecnie współpracuje ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego jako nauczyciel oraz logopeda. Doświadczenie w pracy logopedy zdobywała w trakcie praktyk oraz wolontariatu pod okiem doświadczonych terapeutów. Pani Wioleta nieustannie podnosi swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach i konferencjach w zakresie innowacyjnych metod elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii, kreatywnego postępowania logopedycznego przy opóźnionym rozwoju mowy, Werbogesty, Feeding Strategies, terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia oraz diagnozy, terapii i masażu, dyslalii wielorakiej.