Prawa Pacjenta

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA

Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417

Tekst dokumentu znajduje się pod linkiem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf

Pacjent ma prawo do:

  • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
  • Informacji o swoim stanie zdrowia.
  • Zachowania w tajemnicy przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
  • Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
  • Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
  • Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
  • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
  • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia czynna pn. – pt.: 9:00-21:00: tel. 800 190 590