Skargi i wnioski

Każdy pacjent ma prawo do wyrażenia na piśmie swojej opinii na temat jakości obsługi, w szczególności udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:

  • zwrócić się z interwencją do kierownictwa placówki po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie. Skargę pisemną można złożyć w biurze kierownika przychodni (gab. nr 7) w poniedziałek i czwartek w godzinach od 10.00-12.30 od poniedziałku do piątku. Skargę można również przesłać na adres: NZOZ MEDICO Praktyka Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Narcyzów 24 lub korespondencją elektroniczną na adres: medico Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • złożyć skargę do Biura Rzecznika Praw Pacjenta – adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, bezpłatna infolinia: 800-190-590 od poniedziałku do piątku w godz.9.00-21.00.
  • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych – jeżeli naruszenie prawa dotyczyło czynności medycznej.
  • skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną.
  • złożyć skargę pisemnie do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 40-844 Katowice, ul. Kossutha 13. lub złożyć osobiście w siedzibie OW NFZ lub za pomocą poczty elektronicznej lub skrzynki podawczej ePUAP.

Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona. Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

Skargi rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie do 30 dni od daty zarejestrowania.