Diagnostyka

Diagnostyka USG

Wykonujemy diagnostykę za pomocą ultrasonografii USG w celu oceny różnych struktur i narządów.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, w związku z prowadzonym leczeniem, może skierować Cię na bezpłatne badania diagnostyczne  takich jak:

 • USG tarczycy i przytarczyc
 • USG ślinianek
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
 • USG obwodowych węzłów chłonnych.

Diagnostyka - Opieka Koordynowana

 • BNP (NT-pro-BNP
 • albuminuria (stężenie albumin w moczu)
 • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
 • Holter EKG
 • Holter RR
 • USG Doppler tętnic szyjnych
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
 • ECHO serca przezklatkowe
 • spirometria
 • spirometria z próbą rozkurczową