Programy profilaktyczne

Program profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK)

Program profilaktyki chorób układu krążenia jest bezpłatnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem finansowanym ze środków NFZ, którego celem jest:

 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK,
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu CHUK.

W ramach programu w naszej przychodni realizowane są m.in. badania profilaktyczne, określenie BMI, pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany do dalszej diagnostyki.

chuki obraz 1 maly obraz

 

Program kierowany jest do osób, które:

 • są w wieku od 35 do 65 lat,
 • są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się),
 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia,
 • które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki ChUK także u innych świadczeniodawców.

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego ubezpieczony jest zadeklarowany.

Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia.

Świadczenia wykonywane w ramach programu:

 • badania biochemiczne określające stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, trójglicerydów i poziomu glukozy,
 • badanie fizykalne,
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
 • określenie BMI tj. należnej masy ciała,
 • wizyta Lekarska, z oceną wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego.

Program profilaktyki gruźlicy

Program adresowany jest do wszystkich osób dorosłych, a w szczególności do tych, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobami z rozpoznaną już gruźlicą lub osób obciążonych długotrwałą chorobą, problemem alkoholowym i/lub narkomanią. W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc. Ankieta jest poufna.

Stałe programy profilaktyczne w naszej przychodni

Bezpłatne konsultacje DIETETYKA

Dla Pacjentów zadeklarowanych w naszej przychodni i objętych modelem Opieki Koordynowanej dietetyk udziela bezpłatnych konsultacji.

O objęciu pacjenta Opieką Koordynowaną decyduje lekarz POZ, a wizyta u dietetyka umawiana jest przez koordynatora medycznego.

Bezpłatne konsultacje POŁOŻNEJ

Konsultacje położnej obejmują naukę samobadania piersi, profilaktykę przeciwnowotworową, porady dla kobiet w ciąży i edukację kobiet od 21 tygodnia ciąży i odbywają się w umówionym terminie. Konsultacje można umówić pod numerami telefonu: 32 219 83 00, +48 509 223 206.