Projekty Unijne

EFS kolor poziom rgb

NZOZ MEDICO prowadzi bezpłatny dla uczestników, dofinansowany z Unii Europejskiej, program zdrowotny dotyczący chorób układu krążenia. Projekt pn. „Zdrowy układ krążenia - profilaktyka, diagnostyka i rehabilitacja lecznicza drogą do utrzymania aktywności zawodowej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, DZIAŁANIE 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, PODDZIAŁANIE 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.