Projekty Unijne

Projekt_UE_2.jpgUczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie
i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html

Przychodnia pozyskała dotację na realizację projektu pn. „Droga do samodzielności - kompleksowa opieka środowiskowa” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe w mieście Tychy i okolicznych powiatach województwa śląskiego.

Projekt skierowany jest do osób chorych, które w skali Barthel uzyskują 20-95 punktów. Każdy z uczestników projektu objęty zostanie 2-miesieczną specjalistyczną opieką środowiskową i rehabilitacją ogólnoustrojową.

EFS kolor poziom rgb

 EFS kolor poziom rgb

NZOZ MEDICO prowadzi bezpłatny dla uczestników, dofinansowany z Unii Europejskiej, projekt pn. „Droga do samodzielności - kompleksowa opieka środowiskowa” , współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - OŚ PRIORYTETOWA IX Wyłączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

Projekt skierowany jest do osób chorych, które w skali Barthel uzyskują 20-95 punktów. Każdy z uczestników projektu objęty zostanie 2-miesieczną specjalistyczną opieką środowiskową i rehabilitacją ogólnoustrojową.

EFS kolor poziom rgb

NZOZ MEDICO prowadzi bezpłatny dla uczestników, dofinansowany z Unii Europejskiej, program zdrowotny dotyczący chorób układu krążenia. Projekt pn. „Zdrowy układ krążenia - profilaktyka, diagnostyka i rehabilitacja lecznicza drogą do utrzymania aktywności zawodowej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, DZIAŁANIE 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, PODDZIAŁANIE 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.