Rehabilitacja lecznicza

Jeśli nie odzyskałeś dawnej formy po COVID-19.

Jeśli obserwujesz u siebie:

  • trudności przy koncentracji, wykonywaniu codziennych czynności,
  • ograniczanie wydolności oddechowo - krążeniowej,
  • zaburzenia snu, obniżenie nastroju,
  • osłabienie, brak energii i siły

ZALECAMY SPECJALISTYCZNĄ REHABILITACJĘ POCOVIDOWĄ

 Program rehabilitacji po przebytym Covid-19 dobierany jest indywidualnie do potrzeb pacjenta.

OFERUJEMY program ukierunkowany na poprawę wydolności wysiłkowej  i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej, w tym:

  • ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego
  • ćwiczenia ogólnousprawniające
  • ćwiczenia oddechowe
  • instruktaż ćwiczeń do domu
  • zabiegi fizjoterapeutyczne

Oferta - REHABILITACYJNY PROGRAM POCOVIDOWY

Rehabilitację rozpoczynamy od wywiadu aby uzyskać jak największej informacji na temat dolegliwości oraz chorób współistniejących. W ramach wizyty przeprowadzane jest również badanie fizjoterapeutyczne. Na tej podstawie dobierana jest właściwa terapia i ustalany program terapeutyczny.

W gabinecie rehabilitacji leczniczej oferujemy następujących zakres usług:

Oferta rehabilitacji leczniczej w NZOZ MEDICO