Rehabilitacja lecznicza

Chorujemy i umieramy na choroby sercowo-naczyniowe znacznie częściej niż inni mieszkańcy Unii Europejskiej. Winę za ten stan rzeczy ponosi nieskuteczna profilaktyka pierwotna i wtórna tych chorób oraz zła jakość powietrza - mówili eksperci podczas ubiegłorocznej sesji "Kardiologia - system i medycyna" na IV Kongresie Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. Na temat chorób układu krążenia rozmawiamy z dr n. med. Bożeną Białkowską, specjalistą kardiologiem, przyjmującym również pacjentów w naszej przychodni.

Co jest najczęstszą przyczyną chorób układu krążenia? Czy za obecny stan rzeczy odpowiada przede wszystkim źle prowadzona, nieskuteczna prewencja pierwotna i wtórna?

Choroby układu krążenia (CVD), mimo znacznego postępu w diagnostyce i leczeniu jaki ma miejsce w ostatnich dekadach, nadal stanowią jedną z głównych przyczyn chorobowości i śmiertelności w populacjach krajów wysoko rozwiniętych i rozwijających się, w tym również w naszym kraju. Główną przyczyną CVD jest miażdżyca tętnic. Do rozwoju miażdżycy prowadzi szereg tzw. czynników ryzyka, z których najistotniejsze to: zbyt wysokie stężenie tzw. „złego” cholesterolu LDL (LDL-C), otyłość, wysokie ciśnienie tętnicze, cukrzyca i stan przedcukrzycowy oraz palenie papierosów.