Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja lecznicza w przychodni NZOZ MEDICO już działa pod rygorami sanitarnymi

Rejestracja pod numerem telefonu: 574 777 927. Gabinet prowadzi mgr Ewelina Dominik, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, która specjalizuje się w terapii pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi oraz chorobami układu krążenia.

W zakresie fizykoterapii proponujemy elektroterapię (prądy diadynamiczne, interferencyjne, Tens, Trauberta, Kotza, galwanizację, elektrostymulację), jonoforezę, ultradźwięki, światłolecznictwo, laser i masaż. Uruchomiliśmy salę ćwiczeń i ofertę poszerzyliśmy o kinezyterapię, czyli leczenie ruchem, która stosowana jest najczęściej w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu ale coraz szersze zastosowanie znajduje w leczeniu innych narządów. 

Cennik

Można skorzystać ze specjalnych pakietów specjalistycznych: pakiet rehabilitacji geriatrycznej, neurologicznej, ortopedycznej i kardiologicznej oraz z pakietów promocyjnych.

https://www.facebook.com/medico.tychy/