Aktualności

Jak długo jest ważna e-Recepta?

Od 8 stycznia obowiązują e-Recepty. Zmienił się też czas ich obowiązywania, który zależy od rodzaju leku. Po zmianach udajemy się do apteki albo z wydrukowanymi e-receptami, na których są kody kreskowe, albo z telefonem komórkowym, gdzie w SMS-ie mamy czterocyfrowy kod. Ten kod możemy również otrzymać w wiadomości mailowej. Te ostatnie warianty (SMS i email) zależą od posiadania Indywidualnego Kodu Pacjenta (IKP).

Jak długo ważna jest e-recepta?

E-Recepta powinna być realizowana w ciągu 30 dni z zastrzeżeniem kilku innych terminów.

E-Recepty na niektóre leki mają bowiem z góry określony termin ważności:

- najmniej czasu jest na wykupienie antybiotyku , który należy zrealizować w ciągu 7 dni;

- e-recepta na preparaty immunologiczne jest ważna przez 120 dni;

- na leki z grupy środków odurzających, psychotropowych lub prekursorów, czyli preparatów zawierających substancje umożliwiające produkcję narkotyków e-Recepta jest ważna przez 30 dni;

- na preparaty immunologiczne e-Recepta jest ważna przez 120 dni.  Dotyczy to w głównej mierze preparatów wytwarzanych indywidualnie dla pacjenta;

- jest też rodzaj e-Recept, które są ważne przez 1 rok (365 dni) i dotyczy to terapii trwającej co najmniej rok. Taką e-receptę mogą otrzymać pacjenci chorzy przewlekle, którzy na stałe przyjmują określone dawki leków. Lekarz musi jednak zaznaczyć, że e-recepta ma być ważna przez 365 dni i musi na niej wpisać „datę realizacji do”, czyli do określonego dnia. W tym przypadku pierwsze opakowanie powinno zostać wykupione zanim minie 30 dni od daty jej wystawienia. Jeśli nastąpi to po 30 dniach, farmaceuta wyda mniejszą ilość leku, proporcjonalnie do liczby dni, które upłynęły od daty wystawienia e-Recepty albo od daty „realizacji od”. Nie jest to jednak wygodna możliwość zabezpieczenia sobie leków na cały rok, bo nie można unikać wizyt u lekarza.

Lekarz wystawiający e-Receptę ma możliwość wskazania daty jej realizacji, co oznacza termin, od którego pacjent będzie mógł zakupić przepisane leki. Dotyczy to w szczególności leków na choroby przewlekłe. W sytuacji gdy lekarz wprowadzi do elektronicznej recepty datę, wówczas jej ważność będzie liczona od tego dnia. W pozostałych  przypadkach, czas na realizację e-Recepty rozpocznie się w momencie jej wystawienia.

Jak działa e-Recepta w kolejnych krokach:

I – Wizyta u lekarza

II - Lekarz wystawia e-Receptę

III - Otrzymujesz wydruk e-Recepty albo e-Receptę drogą elektroniczną jako e-mail albo e-Receptę drogą elektroniczną SMS z 4-cyfrowym kodem  

IV- Udajesz się do apteki aby zrealizować e-Receptę

V- W aptece skanowany jest kod z wydruku e-Recepty lub z telefonu

VI – Wydanie leków

Fot. pixabay.com